Miễn Trách Nhiệm

Tại Hi88, chúng tôi cam kết mang lại một trải nghiệm cá cược trực tuyến an toàn và chính xác nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần thông báo về các miễn trách nhiệm và quy định quan trọng để đảm bảo mọi người chơi có cái nhìn toàn diện về trách nhiệm của họ khi tham gia vào các dịch vụ của chúng tôi.

Liên Kết đến Trang Web Bên Ngoài

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính kịp thời của nội dung trên các trang web được liên kết từ trang web của chúng tôi. Việc sử dụng mạng lưới này có thể mang theo trách nhiệm pháp lý và người chơi cần tự chịu trách nhiệm về hành vi của họ.

Pháp Lý và Tuân Thủ Luật Pháp

Chúng tôi khuyến khích người chơi chỉ tham gia vào dịch vụ của chúng tôi nếu nó là hợp pháp theo luật pháp địa phương. Người chơi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ tuân thủ mọi quy định và không vi phạm pháp luật địa phương.

Tuổi Tác và Hạn Chế Pháp Lý

Người chơi phải đáp ứng độ tuổi pháp lý tại nơi cư trú và không được tham gia vào dịch vụ nếu đây là hành vi bất hợp pháp. Hi88 không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không tuân thủ các quy định này.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Thông Tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc sự không phân phối thông tin, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Trong trường hợp sự cố về trò chơi, phần mềm, hoặc mạng, chúng tôi không chịu trách nhiệm với sự cố gây ra bởi con người hay yếu tố kỹ thuật.

Quyền Của Hi88

Chúng tôi giữ quyền đỉnh chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong mọi tình huống và không chịu trách nhiệm với bất kỳ hậu quả nào từ quyết định này.

Bảo Mật Tài Khoản

Người chơi chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản và không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các vấn đề xuất phát từ việc tiết lộ thông tin cá nhân của người chơi.

Chúng tôi hy vọng rằng những điều khoản và điều kiện trên sẽ giúp người chơi hiểu rõ về trách nhiệm và quy định khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại Hi88.